Om Hypnoterapi

Hypnoterapi betyr terapeutisk bruk av hypnose. Hypnose er en tilstand hvor kroppen er svært avslappet mens bevisstheten er fokusert på et avgrenset område. All hypnose er egentlig selvhypnose. Derfor er hypnoterapeuten
kun en veileder og samarbeidspartner i denne terapien.

Hypnose er en tilstand med endret bevissthet som normalt oppstår hos oss alle rett før vi faller i søvn, når vi dagdrømmer, "faller i staver" eller leser/skriver så konsentrert at vi ikke oppfatter at noen snakker til oss. Tilstanden skiller seg imidlertid klart fra søvn ved at man er ved full bevissthet, hører og svarer og kan oppfatte alt som skjer. Man har hele tiden kontroll over seg selv og har sin frie vilje. Det verste som faktisk kan skje under en slik behandling er at man sovner.
Vi har alle store potensialer for å fungere bedre når vi konstruktivt og positivt tar i bruk de dypere lagene i bevisstheten.

Som hypnoterapeut arbeider jeg både innenfor tidsrammen her og nå og med regresjon. Ved regresjon avdekkes og bearbeides tidligere opplevelser i livet som fortsatt medfører problemer.

En hypnoterapitime starter alltid med en grundig samtale om klientens problem
og valg av metode bestemmes i samråd med klienten selv.

Områder hvor man hyppigst anvender hypnoterapi:
 • Alle typer fobier f.eks;
  -flyskrekk,
  -eksamensangst,
  -redsel for høyder, dyr, forsamlinger osv.
 • Dårlig selvtillit
 • Prestasjonsangst
 • Slanking
 • Røykestopp

Regresjon til tidligere liv

Et spesialområde innenfor regresjonsterapien er regresjon til tidligere liv, også bl.a. kjent som guidet fantasireise. Denne type behandling må avtales på forhånd fordi jeg alltid beregner disse konsultasjonene til å vare opptil 3 timer.

Noen mennesker oppsøker denne behandlingen på grunn av nysgjerrighet, mens andre har, kanskje merkelige og rare problemer eller opplevelser, som man søker å finne svar på. Uansett om man opplever denne reisen tilbake som en drøm eller tydelige minner, viser erfaringene at denne metoden kan være til stor hjelp når man skal bearbeide problemer i livet sitt på en skånsom måte. Å hente frem
og jobbe med dramaer fra en annen tidsalder kan være lettere enn å
traske rundt i barndomsminner.

En dypere innsikt og forståelse om seg selv og sitt liv vil alltid være resultatet av en vellykket regresjon, enten man velger å reise tilbake i dette livet eller hente frem dramaer fra tidligere tidsaldre.

 

Laget mai2007, revidert okt2007 av kjell audun øgaard for Lise Green

Homeopat MNHL Hypnoterapeut MAEPH Lise Green, Drammen, Alternativ medisin, Alternativ behandling, Naturmedisin, Homeopati, Homeopat MNHL, Fotsone, Fotsoneterapi, Øreakupunktur, Akupunktur, Hypnoterapi, Hypnoterapeut MAEPH, Hypnose, Regresjon, Terapi, Regresjonsterapi, Tidligere liv, traume, redusert immunforsvar, tilbakevendende infeksjoner, bihulebetennelse, Bihuleproblematikk, halsinfeksjon, Hodepine, bronkitt, astma, allergi, eksem, utmattelse, urinveisinfeksjon, prostatitt, fordøyelsesplager, PMS, klimakteriebesvær, muskel- og leddplager, Nakkesmerter, Nakke, rygg og skulderplager, Muskelspenninger, Senebetennelser, stiv nakke, Ryggsmerter, Bekkenløsning, Fibromyalgi, Nedsatt immunforsvar, Slapphet, manglende energi, Utbrenthet, Astma, Kols, Hoste, fordøyelsesbesvær, Fordøyelsesproblemer, fobier, flyskrekk, eksamensangst, redsel for høyder, høyderedd, dyr, forsamlinger, dårlig selvtillit, Prestasjonsangst, Slanking, vektkontroll, overvektig, overvekt, slanke, Røykestopp, røykeslutt, røykekutt, røykeavvenning, avslapning, stressreduksjon, stress